Intrastat 

Překročili jste práh 12 milionů CZK pro vykazování Intrastatu? Tak jste na správné adrese.

Michal Cvrček, CEO

Máte povinnost vykazovat Intrastat?

 • Pokud jste subjekt registrovaný k DPH a od začátku roku jste odeslali, nebo přijali zboží z jiného členského státu EU za více než 12 milionů Kč. Tak bohužel musíte začít vykazovat data pro Intrastat. 
 • Suma se počítá zvlášť za příjem a zvlášť za výdej zboží.
  • pokud nakoupíte zboží za více než 12 milionů -> evidujete Intrastat ve směru příjem
  • pokud odešlete zboží za více než 12 milionů -> evidujete Intrastat ve směru odeslání

Naše služby v rámci vedení agendy Intrastatu:

efektivní systém pro vzájemné předávání podkladů a dat

vyhotovení výkazu Intrastat

sumarizace do položek

elektronické zaslání výkazů celní správě

měsíční zprávu o rozsahu hlášení

zastupování na celním úřadě

smluvní převzetí odpovědnosti za správnost a včasnost podaných hlášení

vykazování intrastatu v ostatních státech EU

automatizace výkazů pro intrastat

Intrastat ČR

V případě dosažení sumy 12 milionů korun a více při nákupu či naopak prodeji zboží vzniká povinnost vykazovat informace pro Intrastat. Toto se týká všech plátců DPH, kteří podnikají v různých státech Evropské Unie. Systém Intrastat má za úkol sledovat statistiky o pohybu zboží, týkající se exportu a importu u firem. Může se jednat o různé druhy zboží, které je sledováno, a získávají se o něm informace pro Český statistický úřad.

S Intrastatem ovšem souvisí mnoho starostí a papírování, nechybí ani nutnost být ve styku s Generálním ředitelstvím cel a Českým statistickým úřadem. Rádi se postaráme o správu informací pro Intrastat za vás a usnadníme vám podnikání v rámci EU, to znamená, že vypracujeme všechny potřebné formuláře a samozřejmě zajistíme i kontakt s úřady.

Povinnost informovat o svých dovozech či vývozech má každý podnikatel z České Republiky, který je plátcem DPH a odesílá nebo přijímá zboží z jiných členských států EU. Pakliže nakoupíte zboží za více než 12 milionů korun, bude tato informace zaznamenána jako příjem v Intrastatu, při prodeji zboží nad 8 milionů korun se zase bude jednat o Intrastat ve směru odeslání. Termín podání výkazu Intrastat je do 12. pracovního dne v následujícím mě­síci.

Státy, kde zabezpečíme vedení Intrastatu

 • intrastat Belgie
 • intrastat Bulharsko
 • intrastat Česká republika
 • intrastat Francie
 • intrastat Chorvatsko
 • intrastat Itálie
 • intrastat Maďarsko
 • intrastat Německo
 • intrastat Polsko
 • intrastat Rakousko
 • intrastat Rumunsko
 • intrastat Slovensko
 • intrastat Španělsko
 • intrastat Velká Británie

Práh pro vykazování Intrastatu v EU

Země

Import / export / měna

Belgie1.500.000 / 1.000.000 / EUR
Bulharsko460.000 / 260.000 / BGN
Česká republika12.000.000 / 12.000.000 / CZK
Dánsko6.000.000 / 4.700.000 / DKK
Estonsko200.000 / 130.000 / EUR
Finsko550.000 / 500.000 / EUR
Francie460.000 / 460.000 / EUR
Chorvatsko1.800.000 / 900.000 / HRK
Irsko500.000 / 635.000 / EUR
Itálie50.000 / 50.000 / EUR
Kypr100.000 / 55.000 / EUR
Litva280.000 / 200.000 / EUR
Lotyšsko180.000 / 130.000 / EUR
Lucembursko200.000 / 215.000 / EUR
Maďarsko100.000.000 / 100.000.000 / HUF
Malta700 / 700 / EUR
Německo800.000 / 500.000 / EUR
Nizozemsko1.000.000 / 1.200.000 / EUR
Polsko3.000.000 / 1.500.000 / PLN
Portugalsko350.000 / 250.000 / EUR
Rakousko750.000 / 750.000 / EUR
Rumunsko500.000 / 900.000 / RON
Řecko150.000 / 90.000 / EUR
Slovensko200.000 / 400.000 / EUR
Slovinsko120.000 / 200.000 / EUR
Španělsko400.000 / 400.000 / EUR
Švédsko9.000.000 / 4.500.000 / SEK
Velká Británie1.500.000 / 250.000 / GBP